۱۵:۳۵ ۲۰ /۱۰/ ۱۴۰۰

برق امید به سر رسید، توانیر به اهدافش نرسید!

همان‌هایی که از برق امید جانانه دفاع می‌کردند این روز‌ها در سکوت خبری پایانش را استارت زده و بدون اشاره به شکست این طرح و بی نتیجه بودن آن طرح دیگری را جایگزین برق امید کرده اند. محرابیان با آنکه نسبت به اردکانیان از تجربه‌های کمتری در حوزه آب و برق برخوردار بود، اما می‌دانست که برق امید طرحی تبلیغاتی است و به همین خاطر ادامه برنامه‌های شوآف گونه اردکانیان را متوقف ساخت، همانطور که فراخوان‌های شایسته گزینی او را نیز پایان داد.درد ما در صنعت برق این است که حتی کارشناسان و مسئولانی که به برق امید نقد داشتند و آن را نادرست می‌دانستند حاضر نشدند در مقابل این رویه غلط بایستند. بار‌ها در توانیر، ساتبا، برق حرارتی، پژوهشگاه نیرو و بقیه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت نیرو رویه‌های نادرستی تنها بر اساس تصور و توهم یکنفر پیاده می‌شد که اگر به موقع نسبت به اشتباهات آن فرد واکنش نشان داده بود نیاز نبود مملکت این چنین هزینه‌های توهمات آن نفر را بپردازد.
کد خبر: 49017

برق امید به سر رسید توانیر به اهدافش نرسید!

سرویس صنعت برق نیوز: طرح برق امید که از ابتدای آبان سال گذشته توسط همین مدیران فعلی و تیم اردکانیان شروع شد، بیش از آنکه طراحی منطقی، عقلانی و تخصصی بوده باشد طرحی احساسی و تبلیغاتی بود که اینجا نیز نسبت به ضعفهای آن بار‌ها هشدار داده شد اما در زیر حجم تبلیغات و مقاله های سفارشی وزارت نیرو و مدعیان این طرح به خوبی دیده نشد.

همان‌هایی که از برق امید جانانه دفاع می‌کردند این روز‌ها در سکوت خبری پایانش را استارت زده و بدون اشاره به شکست این طرح و بی نتیجه بودن و بی حاصل بودن آن طرح دیگری را جایگزین طرح برق امید کرده اند. گرچه برای فرار از واقعیت اگر مورد سوال قرار گیرند حتما آمارهای جالبی از نتایج برق امید خواهند گفت تا اشتباه خود را توجیه کرده باشند اما بعد از گذشت یکسال اثرات واقعی آن قابل مشاهده است. قرار بود برق امید، مصرف برق و خاموشی ها را کم کند چه شد؟ قرار بود سی میلیون نفر را شامل شود، چه شد؟ قرار بود قیمت برق پرمصرفان و صنایع و... واقعی شود؛ چه شد؟ قرار بود وعده امام عملی شود، چه شد؟....

محرابیان با آنکه نسبت به اردکانیان از تجربه‌های کمتری در حوزه آب و برق برخوردار بود، اما می‌دانست که برق امید طرحی بیهوده و تبلیغاتی است و به همین خاطر ادامه برنامه‌های شوآف گونه اردکانیان را متوقف ساخت، همانطور که فراخوان‌های شایسته گزینی و پویشهای هفتگی الف ب او را نیز پایان داد. طرحی جدید دیگر نشانی از برق امید ندارد و برخی از خطا‌ها و اشتباهات آنرا رفع کرده اند. در مدل جدید عدد من درآوردی ۸۰ کیلووات ملاک عمل نخواهد بود و میانگین مصرف منطقه، مبنای محاسبه الگوی مصرف خواهد شد. در طرح جدید افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی با تعرفه صفر محاسبه می‌شوند که یک پنجم سی میلیون نفری بود که اردکانیان و تیم فعلی مدیریت برق میخواستند برقشان را رایگان کنند!

درد ما در صنعت برق این است که حتی کارشناسان و مسئولانی که به برق امید نقد داشتند و آن را نادرست می‌دانستند حاضر نشدند در مقابل این رویه غلط بایستند. کسی در مذمت و نقد برق امید صحبتی نکرد و همه ترجیح دادند یا با طرح برق امید در ظاهر همراه شده و یا حداقل در مقابل آن سکوت کنند. وقتی اردکانیان از برق نیوز به خاطر نقد‌هایش نسبت به طرح برق امید شکایت کرد قاضی دادگاه این مهم را بهتر از کارشناسان و مدیران فعلی صنعت فهمید که برنامه‌ای تبلیغاتی است و شاید بر همین اساس ما را تبرئه کرد.

درد ما در صنعت برق این است که مصطفی رجبی مشهدی،  همایون حائری، غلامعلی رخشانی مهر و... تا چند روز قبلتر از برق امید و نتایج و فواید درخشان آن سخن میگفتند و حالا با تغییر موضعی متفاوت و متضاد با آن، از طرح جدید و از رفتن برق امید با همان شدت سخن می‌گویند.

محرابیان و رفقایش شناخت خوبی از مدیران و مسئولان صنعت برقی پیدا کرده اند که آنها حزب بادند و به خاطر حفظ میز و صندلی شان تن به هر طرح و برنامه غیرکارشناسی و غیر عقلانی می‌دهند. تا حالا کجا دیده اید یک مسئول صنعت برقی حتی در رده‌های استانی حاضر باشد یکی از برنامه‌های وزیر نیرو و معاونینش را نقد کند و یا موضعی برخلاف آن بگیرد با آنکه میداند و اعتقاد دارد این طرح ناکارآمد بوده و ضعف‌های بسیاری دارد؟ یعنی در کل صنعت برق یک مدیر و معاون دولتی نبود که بداند برق امید چیست؟ در همین برق نیوز سرچ کنید تا ببینید چه حجم تعریف و تمجید از برق امید شده اما دریغ از حتی یک نقد درست از سوی مسئولین دولتی.

بار‌ها در توانیر، ساتبا، برق حرارتی، پژوهشگاه نیرو و بقیه دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت نیرو رویه‌های نادرستی تنها بر اساس تصور و توهم یکنفر پیاده می‌شد که اگر به موقع نسبت به اشتباهات آن فرد واکنش نشان داده بود نیاز نبود مملکت این چنین هزینه‌های توهمات آن نفر را بپردازد.

بصورت خصوصی با خیلی از مسئولان، مدیران و کارکنان برقی ایران در خصوص ضعف‌های برنامه‌های غلطی که در وزارت نیرو، ساتبا، توانیر، برق حرارتی و ... در جریان بود صحبت شد، اما هیچکدام حاضر نبودند نسبت به آن تصمیمات غلط و روش‌های نادرست اظهارنظر کرده و نقدش کنند. تاسفبارتر اینکه برای تعریف و تمجید همگی به صف شده و از ما تقاضای انتشار اخبار تملق گویی و عرض ارادتشان را می کنند.

تصمیمات زیادی در وزارت نیرو گرفته می‌شود که به اندازه کافی جنبه‌های فنی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار نگرفته و بعد از شکست آن، تازه منتقدین خاموش قبلی به سخن آمده و در باب مشکلات و چالش‌هایی که آن‌ها در دلشان پیش بینی کرده بودند سخن می‌گویند.

فرض کنید صنعت برقی‌ها نسبت به انتصابات خارج از بدنه وزارت نیرو توسط وزیر نقد داشته باشند آیا کسی حاضر است نسبت به آن واکنش نشان دهد؟ چند سال بعد‌تر و بعد از اینکه همین نفرات تحمیلی به وزارت نیرو نتوانند کارآیی مورد انتظار را داشته باشند، منتقدات خاموش اظهار وجود کرده و ادعا می کنند که هشدار داده بودیم....

برق امید به پایان رسید، اما آنچه که همچنان وجود دارد بی تفاوتی ما نسبت به طرح‌ها و برنامه های غلطی است که ادامه داشته و به موقع نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده نشده است. برخی از طرح‌ها نیاز به تجربه و گذشت زمان برای اثبات درستی یا نادرستی انهاست، اما تشخیص سره از ناسره برای خیلی از تصمیمات فعلی سخت نبوده و قابل پیش بینی هستند.

برق امید از جمله تصمیماتی بود که شکست آن قابل پیش بینی بود، اما همه ترجیح دادند همراه با وزیر در شوآف بی سرانجام برق امید شریک شده و یک سال هزینه‌های غیر قابل جبرانی را به صنعت برق و مملکت تحمیل کنند. با اینکه محرابیان و رفقایش را عقلانی‌تر از اردکانیان می‌دانم (حداقل تاکنون)، اما معتقدم خیلی از تصمیماتی که توسط آن‌ها گرفته شده و یا درحال پیاده سازی است از پختگی کامل برخوردار نبوده و همه ما باید با نقد‌های کارشناسی و پرداختن به آن‌ها از تکرار دوباره تصمیمات هزینه‌بر و بی فایده جلوگیری کنیم.

یکی از مهمترین دلایل عدم اظهار نظر صریح مدیران و مسئولان ما در خصوص برنامه مقامات بالادستی؛ ترس از برخورد و یا حتی برکناری آنهاست. بار‌ها در برق نیوز مصاحبه یکی از مدیران و یا مسئولان منتشر می‌شد که در آن، یک واقعیت، ناخواسته بیان شده بود. بلایی به سرش می‌آوردند که خواهش می‌کرد آنرا برداریم. خفقان در بیان آزادانه نظرات در وزارت نیرو و نهاد‌های زیر مجموعه به طرز عجیبی حاکم شده تاجائیکه کسی جرات مصاحبه و اظهار نظر ندارد.

توصیه می کنم به وب سایت برق امید به نشانی bargh-omid.ir سری بزنید و حمایت ها و تحلیل های عجیب و غریب در حمایت از برق امید را بخوانید. برای من که جالب بود. این وب سایت و مقاله های سفارشی آن در حمایت از برق امید، خود آینه تمام نمای صنعت برق ماست.

شما در بخش کامنتها بگویید برق امید به کجا رسید؟

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
رضاا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۰
متاسفانه در دوران آقای اردکانیان انجام طرح های فرمالیته به شدت قوت گرفت و ایشان علی رغم ادعا ها و ژست بین المللی بودنی که داشت بسیار ضعیف عمل کرد. البته در دوران فعلی نیز اقای محرابیان هم اصلا شروع خوبی نداشته است با اناصاب های تکراری و ایجاد شبکه دوستان قدیمی اش در وزارت نیرو دوران باند و باند بازی دیگری به راه افتاده است. بزرگترین مشکل فعلی در صنعت برق سیاسی شدن بیش از اندازه این حوزه تخصصی است. در حوزه ای مثل برق باید همواره متخصصین و تکنوکرات های در راس باشند و مدیریت ارشد را بر عهده بگیرند نه افراد وابسته به طیف های سیاسی، حالا چه طیف های سیاسی چپ مثل اردکانیان و یا راست مثل محرابیان! برق امید از همان اول طرحی شکست خورده ، غیر کارشناسی و صرفا خودشیرینی اردکانیان برای اقای روحانی و خوش رقصی اقای روحانی برای عوام جامعه بود که البته حتی عوام هم توجهی به آن نکردند
محمد
United States of America
۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۴
مجری برق امید، آقای رخشانی مهر بود و هستند!
ایشون مجری پیک بار 1400 هم بودند....( کمی تفکر و تامل)
ناشناس
سینه چاک اصلی دکتر رجبی مشهدی بود که الان اصلا ازش یک کلمه هم حرف نمیزنه
اقتضای اون زمان اردکانیان بود
به مدیرعاملی رسید تموم شد
رضاا
Iran (Islamic Republic of)
۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۲۱:۵۷
متاسفانه در دوران آقای اردکانیان انجام طرح های فرمالیته به شدت قوت گرفت و ایشان علی رغم ادعا ها و ژست بین المللی بودنی که داشت بسیار ضعیف عمل کرد. البته در دوران فعلی نیز اقای محرابیان هم اصلا شروع خوبی نداشته است با اناصاب های تکراری و ایجاد شبکه دوستان قدیمی اش در وزارت نیرو دوران باند و باند بازی دیگری به راه افتاده است. بزرگترین مشکل فعلی در صنعت برق سیاسی شدن بیش از اندازه این حوزه تخصصی است. در حوزه ای مثل برق باید همواره متخصصین و تکنوکرات های در راس باشند و مدیریت ارشد را بر عهده بگیرند نه افراد وابسته به طیف های سیاسی، حالا چه طیف های سیاسی چپ مثل اردکانیان و یا راست مثل محرابیان! برق امید از همان اول طرحی شکست خورده ، غیر کارشناسی و صرفا خودشیرینی اردکانیان برای اقای روحانی و خوش رقصی اقای روحانی برای عوام جامعه بود که البته حتی عوام هم توجهی به آن نکردند
صنعت برق
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۳
شما یک مورد را مثال بزنید که توانیر به اهداف ملی و وظایف خود رسیده باشد برق امید پیشکش!!!
البته منظورم اهدافی مثل فیش حقوقی شان یا منافع شخصی شان نیست.
همکار برق
توانیر به اهداف نرسید اما بعضیا خوب ارتقا گرفتن

برای کشور آب نداشت اما برای یعضیا ...
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
برق امید به سر رسید توانیر به اهدافش نرسید یعنی چه؟
چهارسال کار انتخاباتی و تیمی کردن ، وظایف اصلی بر زمین ماند تا بحران کمبود تولید به بالاترین حد ممکن رسید.
باید به پرونده کم کاری ها و قصور در انجام وظایف رسیدگی شود و با عوامل ایجاد بحران خاموشی و کمبود تولید برخورد شود
ناشناس
دلت خوشه ببم جان
کی برخورد کنه؟
هنوز سرکارن!
اون هم در بالاترین سمتها!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۵
برق امید برای مردم جز خاموشی چیزی نداشت، اما برای مسئولین هم نون داشت و هم آب
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۹
اینها طرحهای مختلف عوام فریبی است. به نام مردم به کام افراد خاص
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۵
ای کاش یکنفر جرات می نمود و اقدامات و برنامه های غیرکارشناسانه ای که مدیران توانیر در سالیان اخیر با طرح های قالبا هزینه بر وقت گیر و غیربهره ور و بعضا تبلیغاتی خود بر کل مجموعه صنعت برق تحمیل نمودند را بررسی می نمود و کارشناسانیکه که بر خلاف وظیفه کارشناسی خود وبه جهت بی تفاوتی و یا خودشیرینی و یا ...بر آنها صحه گذارده و در این مسیر همراهی نمودند، شناسایی و ارزیابی شوند و متناسب با هزینه های تحمیلی مادی و معنوی غیر لازم که در شرایط تحریمی بار این صنعت نمودندو نتیجه ای جز اختلاف هزینه و زمان را در برنداشت با آنها برخورد مناسب انجام شود تا مدیری به راحتی به خود اجازه ندهد این چنین از بیت المال و بدون نیاز واقعی صنعت، هزینه های بی مورد و سلیقه ای بتراشد.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۳۵
ای کاش یکنفر جرات می نمود و اقدامات و برنامه های غیرکارشناسانه ای که مدیران توانیر در سالیان اخیر با طرح های قالبا هزینه بر وقت گیر و غیربهره ور و بعضا تبلیغاتی خود بر کل مجموعه صنعت برق تحمیل نمودند را بررسی می نمود و کارشناسانیکه که بر خلاف وظیفه کارشناسی خود وبه جهت بی تفاوتی و یا خودشیرینی و یا ...بر آنها صحه گذارده و در این مسیر همراهی نمودند، شناسایی و ارزیابی شوند و متناسب با هزینه های تحمیلی مادی و معنوی غیر لازم که در شرایط تحریمی بار این صنعت نمودندو نتیجه ای جز اختلاف هزینه و زمان را در برنداشت با آنها برخورد مناسب انجام شود تا مدیری به راحتی به خود اجازه ندهد این چنین از بیت المال و بدون نیاز واقعی صنعت، هزینه های بی مورد و سلیقه ای بتراشد.
حسین
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۳
همیشه همینطور بوده.بازار برق رو چرا نمیگوئید.چقدر سمینار و کنفرانس گذاشتند چه سخنرانیها و مقاله خوانیها و اهداف بلندپروازانه که در این سمینارها طرح نمیشد.چه آرزوها و اهداف بلندمدت که طرح و تبیین نمیشد نتیجه چی شد؟ الان کسی پاسخگو هست؟ اصلا کمی قبلتر انگیزه تشکیل شرکت مدیریت تولیدبرق نیروگاهها چه بود با آن هیئت مدیره های فرمایشی،واقعا هزینه بهره برداری از نیروگاهها کمترشد؟ راندمان نیروگاهها و بهره وری آنها افزایش یافت؟ امار حوادث و خروجهای اضطراری کم شد؟ ساخت داخلشان و منوپل کردن تامین قطعات یدکی نیروگاهها و ساخت نیروگاه توسط یک شرکت خاص که مدیرانش از همین مدیران بازنشسته توانیر بودند مشکل کمبود برق مملکت را حل کرد،مشکل تامین قطعات یدکی حل شد اگر پاسخ مثبت است لطفا بفرمایند با چه قیمت تمام شده ایی! لطفا با زمانیکه توانیر مستقیما نیروگاهها را اداره میکرد مقایسه منصفانه و دقیق انجام گیرد.ایتها و نمونه های دیگر همه برنامه های شو آفند که مدیران رانتی فرصت طلب بدون تخصص سیاسی بر وزارت نیرو تحمیل کرده و میکنند.طوری برنامه ریزی میکنند که خروجی آن تامین منافع خود وباندشان وبعداز خودشان هم فرزندانشان باشد. و مادام که با این مافیای مخوف برخورد نشود و تار و مار نگردند در بر همان پاشنه میچرخد یک روز بازار برق،یک روز بنام خصوصی سازی،یک روز انرژیهای نو و یک روز برق امید....!
ناشناس
United States of America
۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۸
طرح هایی که در حوزه برق اجرا می شود ( البته تعریف می شوند ) مخصوصا در این ۳ سال اخیر بیشتر دست پخت معاونت هماهنگی توزیع است تا وزارت خانه ، البته اکثر مواقع بخاطر اینکه وزرای انتخابی تسلط و تمرکزشان بر حوزه آب بوده سیاست گذاری حوزه برق دست توانیر بود که در دوره اخیر هم با توجه به روحیات جناب آقای متولی زاده عملا ایشان حذف شده و یک شوآف به راه افتاد که هم بازیگر و هم کارگردانش خود معاونت توزیع بودند و با حمایت شدید و چشم و گوش بسته معاونت وزیر ، که بایستی یادآور شد که اکثر این طرح های من در آوردی هم محصول گروه مشاور آریانا که آنهم بصورت بریده و ناقص و با بومی سازی ناشیانه طرح های سایرین صورت گرفته و تا مادامی که این گروه ( آقای حایری و رخشانی مهر ) هستند متاسفانه همین رویه شومن بازی و گفتن و ارایه طرح‌های جدید و نهایتا شکست همه آنها خواهد بود
در خصوص اعتراض کارشناسان و متخصصین هم به این طرح ها ، آنهایی که چه در جلسات مدیران عامل و ... معترض ایشان شدند متاسفانه حذف شدند و اعتراضات را خفه کردند ( که در یک سیستم دولتی و خان سالاری به راحتی صورت می گیرد )
و آخرین مورد هم می توان به طرح کنتورهای مرجع اشاره کرد که در مقابل سوال یکی از مسیولین مشترکین چنان پرخاش و بی ادبی کردند آقای رخشانی مهر که این گونه برخورد تنها در شان ایشان بود و بس
....
نمیدونم از کدام استان هستید
ولی دقیقا همین بی ادبی رخشانی مهر با معاونت فروش توزیع برق خوزستان در برابر انتقادهایی که به طرح های ایشان داشت در ۳بار سفر پرتجمل ایشان به خوزستان دیده شد.
البته رخشانی مهر توان سیاسی به اندازه کافی برای حذف ایشان نداشت و لی تنها ضربه ایی که به ایشان زد مانع مدیر عاملی آقای کریمی که یکی از باسوادترین پرسنل توزیع برق خوزستان هست شد.
رخشانی مهر هرکسی که باسواد تر از خودش هست از بدنه صنعت برق حذف کرد .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸
از آنجایی که وزیر قبلی و فعلی و تیم آن‌ها فوق العاده دیکتاتور هستند و جو خفقان ایجاد کردند کسی به کار آن‌ها نقد نمی‌کند،
مثالش همین لایحه بودجه فعلی و بررسی‌ها، اصلا از بدنه وزارت نیرو نظر خواهی نکردند بعدش هم آقای مخبر کتبا به همه دولتی‌ها گفته کسی نباید مخالف لایحه حرف بزند، آقای حیدری معاون وزیر در مجلس هم در جمع نمایندگان گفته هر کسی در مورد لوایح وزارت نیرو به غیر از نماینده ما صحبت کرد به ما معرفی کنید، در مورد بقیه مسائل هم در این ۵ ماه همین سیاق را داشتن،
با این جو خفقان شما انتظار نقد دارید؟
کاوه آهنگر
Germany
۲۴ دی ۱۴۰۰ - ۰۵:۱۶
در حال حاضر در هر منزلی چندعدد لامپ یک تلویزیون و یخچال وجود دارد سقف مصرف برق امید فقط بدرد ویلا های شمال آقایان میخورد. از همان اول هم مشخص بود این طرح شکست میخورد، مجریان هم در سازمان ها میدانستند طرح نمایشی هست ولی بحث های کارشناسی خیلی وقت است که در بدنه وزارت نیرو و حتی دولت اهمیتی ندارد و مدیرعامل وقتی دیکتاتور باشد و مدیران میانی بله قربان گو و کارشناسان هم خار و ذلیل باشند دیگر چه انتظاری از این سیستم دارید....
مدیرانی بی دانش با تحصیلات غیرمرتبط که فرق ولتاژ و جریان را هم نمی دانند و از کار کردن،فقط ارجاع دادن را بلدند حقوق بالا بگیرند و کارشناسان هم مثل کارگران فراعونه مصر جان می کنند حقوق بخور نمیر می گیرند تا مدیران اضافه کارشان فول باشد...
از ماست که بر ماست...
رخشان بی درخشان
Netherlands
۲۴ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
باز خوبه این اطراف اسمش برق امید بود
رخشانی مهر با مشاور اعظمش تکنسین صادقی طرح های دیگه ایی دارن بنام های طرح سیما ،طرح هما ،طرح چاوش
بزودی طرح های خدیجه، رستم ،سهراب ،رونمایی میشه .
تازمانی که رخشانی مهر و صادقی در توانیر باشن وضع همینه .
صادقی هیچی از خودش نداره تمام ابلاغیه هاش کپی پیست از استان‌های دیگه ست.
یادتون باشه صادقی رفیق صمیمی سپری ست .
تو بخوان حدیث .......
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۴
متاسفانه اشکال اساسی در کشور ما ساختارهای سازمانی دولتی ؛ طولانی وستونی در بخش های تصمیم گیری و ستادی است بطوریکه عملا این گونه ساختارها اجازه بهره وری را هم نمی دهند (به خطا اقای حسین شرکت مدیریت های تولید برق را اعلام کرده که صحیح ان شرکتهای تولید نیروی برق میباشد ) انچه امروز در کشور کمتر مورد توجه استاینکه بجای رفع مشکلات ونواقص عمدتا با تغییر ساختارها سعی بر رفع ویابهبود دارند در حالیکه عدم توجه به اجرا خود موجبات افزایش هزینه هاست بعنوان نمونه مشکلاتی که در زمینه واگذاریها وخصوصی سازی در گذشته بود بجای تمرکز بر رفع مشکل موجبات تشکیل شرکتهای تولید بعنوان مالک استانی شد ونتیجه ان علاوه بر افزایش هزینه ؛ عدم پذیرش مسئولیت مستقیم از سوی هر دو شرکت تولید ومدیریت تولید ؛چالش های مابین این شرکتها که عمدتا هم از نوع مخرب وغیر سازنده است ونتیجه مجموع ان کاهش تولیداز ظرفیت های گذشته درتعدادی نیروگاه در مواردی که قطعا با تعامل قابل رفع میباشدومتاسفاه عدم بکارگیری تجربه وتخصص در ستاد نیز موجب بی تفاوتی شده است که همین موضوع نیز در شرکتهای توزیع وانتقال نیز با بررسی حوادث وتشابه انها قابل بررسی ولی کسی متوجه انها نیست . وهمه صرفا وزیر را متهم میکنند اگر چه واقعا تصمیم اصلی باید بر اصلاح ساختارها وکوچک سازی ودر ادامه بکار گیری تخصص وتجربه در سطح شرکتها باید باشد وانهم با جدا سازی سیاست از موضوعات تخصصی صنعتی وفنی و توجه به تعارض منافع میباشد همانی که وزیر محترم قبل در جایی فرمودند مراقبت از مسئولین ومدیران ارشد حال امری است ضروری که بکار گیری انها در شرکتها با تعارض منافع همراه است وامروز بسیاری از همین مدیران بدون توجه ویا حتما در حالیکه فساد سیستمی نیز شده بلافاصله با باز نشستگی در شرکتهای زیر مجموعه خصوصی وخصولتی ویا شرکتهای وابسته به انها مشغول میشوند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۵۶
برق امید طرح اردکانیان وزیر وقت نیرو بود و همه در سازمان موظف به اجرای آن بودند. این طرح اصلاح تعرفه بر مبنای برق امید نوشته شده است. منتها در کشور گروه جدیدی که بر مسند قدرت می نشیند همه کارهای دولت قبل را بیهوده می نامد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ناشناس
France
۲۵ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۹
برق نیوز جان کاش خبر فوت همکار عزیزمان از شرکت توزیع برق غرب مازندران اقای حامد علا رو که به خاطر برق گرفتی جان باختند در سایتتون کار می‌کردید.

غروب پنجشنبه جوان ۳۵ ساله که به اسرار مدیران بالادستی برای رفع مشکل برق روستایی ییلاقی در سنگو از بخش نور مازندران به علت برق گرفتگی جان خود را از دست میدهد. حامد علا که دارای یک فرزند پنج ساله می‌باشد حدود دو ساعت بالای تیربرق با ارتفاع ۱۰ متر در حال جان دادن بود ولی کسی نبود به دادش برسه. خدا از سر تقصیرات آقایون نگذرد.اقای مدیرعامل کاش بتونید جواب این ظلمی که به این خانواده شد را بدهید.

کاش جهت تسلیت به خانواده متوفی سر میزنید.

کاش حداقل یک تماس با خانواده جان‌باخته داشتید.


حامد عزیز رفت. ولی مطمئن باشید اون بالا خدایی هست که نمی‌گذارد خون حامد پایمال شود. مطمئن باشید تقاص میدهید.
ناشناس
United States of America
۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۹
به به چه محبوبیتی داره معاونت توزیع !!! کامنت های هر خبری رو باز میکنیم اسم ایشون و هنرنمایی هاشون هست ...بیخود نیست به نوچه هاش گفته فقط به معاونت برق فکر میکنه و مدیرعاملی توانیر که در حد ایشون نبوده...منتظرن آقای معاون وزیر بازنشست بشن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۲
امام خمینی ۴۰ سال پیش یک حرفی زد گفتند برق اب گاز رایگان ، این حرف قبول کنیم پشتوانه علمی اقتصادی نداشت، دکتر سروش خودش شاگرد امام خمینی میدانست ، اما ایشان هم گفتند امام از دید یک عارف و اخلاقی به جهان نگاه میکرد.

ما این انتقاد به حسن روحانی رییس جمهور کردیم ، ایشان سر از لجبازی مخالفت میکرد. جو مملکت تحریم فشار و کرونا و... در این بدگمانی موثر بود.
وقتی این حرف میزدیم که غیر منطقی هست ، میگفتند ما شعار امام ره عمل کردیم. امام خمینی دید عارفانه ای داشتند که علم اقتصاد حجاب میدانستند.


ما در اصول احکام اسلام داریم اگر کاری برخلاف عقل و سلامت خود انسان باشد اجرای ان جایز نیست . کما که در فقه هم بین فقها اختلاف هست کسی در این مورد ایرادی نمیگیرد. این رابطه عمل به شعارها باید عقلانی باشد.

کما که در چین و .... هم به این نتایج رسیدند .

در مورد طرح جدید وزیر نیرو ،من انرا خوب میدانم اما یک نقیصه در ادامه ان میدانم انهم در کنار افزایش قیمت ، انگیزه دزدی انرژی و تقلب و دستکاری ناخوداگاه خودبخود بین مشترکین بالا میرود باید فکری برای ان کرد.
اینجا ما وارد "اقتصاد رفتاری " میشویم باید اقدامات فنی برای شناسایی ها و همینطور روانی برای تشویق معرفی کنندگان و جریمه متخلفان ایجاد شود. یعنی پیش زمینه هایی هم باید پیش بینی شود. اگر این افزایش قیمت ، با این پیش بینی ها توامان شود بیشترین اثر بخشی خواهد داشت.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹
پیشنهادی که در مورد نصب کنتورهای هوشمند در مورد مشترکان پرمصرف هست . اغلب اینها افراد متمول و ثروتمند هستند . مبلغ ۷۰۰ هزار تومان هم گاه برای مشترکان زور هست. وزارت نیرو با دولت و سازمان بودجه رایزنی کند . مبلغ کسر قسط کنتور های هوشمند برای نصب، از محل پرداخت یارانه خانوار با رضایت شخصی فرد کسر شود.

با اینکار یک تیر دونشان خواهد بود ، ۱_فشاری به خانوار نخواهد امد ، ۲_ دولت هم از قبال ان پرداخت یارانه و تورم کاهش داد گردش پول کم خواهد شد
۳_وزارت نیرو پول خود را پیش پیش بصورت تهاتر از سازمان برنامه بودجه در قبال یارانه ها میگیرد .

۴_ این خود یک عدالت هست . چون ثروتمندان یارانه کمتر نقدی خواهند گرفت همان پول برای نظارت بر انها بکار گرفته خواهد شد.

۵_ مقدمه حذف یارانه دهک های ثروتمند جامعه خواهد بود

۶_ بر طبق سیره علوی ، این سیاست بیشتر به فقرا و مستضعفان کمک خواهد شد ، چون انها از قبال صرفه جویی انها ، درصدی از افزایش هزینه مشترکان پر مصرف به کم مصرف ها منتقل و تشویق کرد .

۷ _ پول یارانه بجای خلق پول در خدمت تولید ، مانند ساخت کنتور هوشمند و ... میرود و افزایش اشتغال متقابل ان.


رایزنی وزیر نیرو و وزارت نیرو با رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه برای ارایه مجوز این طرح ، فروش کنتور هوشمند با کسر یارانه ، میتواتد انرا کلید بزند
ناشناس
مرد حسابی. این کنتور در فاز اول برای مشترکین پر مصرف است. بعد برای بقیه هم نصب خواهد شد. از دید وزارت نیرو هر کس بیشتر از ۲۰۰ کیلوواتساعت مصرف کند پر مصرف است. الان خانواده هایی هستند که دو خانواده یا بیشتر در یک خانه زندگی می کنند. همه لوازمشان دو برابر است.
این طرح غیر قانونی است. در dlc هر دو طرف باید توافق کنند و بابت قطع برق مشترک در پرباری به مشترک هزینه پرداخت شود. هر مشترکی پول انشعاب داده و تنها مصرف بیش از آن می تواند باعث قطع برق شود که برای آن هم فیوز پیش بینی شده است.
ناشناس
United States of America
۳۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۴۵
راهکار توانید در حال حاضر منحصر به دست بردن در جیب مردم است. البته تز جدید دست بردن در جیب مردم قائم به نصب کنتورهای بدون تاییدیه و بی کیفیتی تست که جیب برخی آقایان را پر خواهد کرد. جالب است که پیش بینی شده پول کنتور بی کیفیتی که به صورت انحصاری به مردم چپانده خواهد شد را هم از خود مردم بگیرند.
این کنتور اینترفیس نفوذ گسترده و خرابکاریهای آتی برای ناراضی کردن مردم خواهد بود و داستانهای زیادی به همراه خواهد داشت. منتظر باشید
گندزدایی
France
۰۱ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۷
برق امید؟؟!!
در توزیع خوزستان نه برقی هست نه امیدی.
با این معاونین فشلی که خدری داره البته بجز معاون مشترکین ،نه برق امید بلکه هیچ نوع امیدی وجود نداره.
تابستان ۱۴۰۱ همه چیز مشخص میشه.
اگر تابستان های قبل به خیر به سر گذشت از خیر سر مدیریت قبلی بود .
در توزیع برق خوزستان معاونین براساس رضایت شیوخ قومیت ها چیده شده نه براساس شایستگی و توانمندی
خخخخخخخخخخخ
ایول چه خوب اومدی رضایت شیوخ رو.....
یکیش معاونت بهره برداریه که فرق ولتاژ و جریان را نمی‌داند و موقعی که رامهرمز بود آشکارساز خطا را با سی تی جریان اشتباه میگرفت.
اون یکی نماینده شیوخ هم که استاد چرت زدنه و تسبیه چرخوندنه.
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ