برق نیوز BarghNews

آموزش و آزمون
آسانسور و پله برقی
سرویس و نگهداری آسانسور عبارتست از بازیینی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. اهمیت سرویس و نگهداری آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرفنظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می‌بایست بطور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.
ضربه گیر  آسانسور یا بافر
ضربه گیر آسانسور سیله ای ارتجاعی است که برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک به کار می رود. این وسیله لازم است طوری طراحی و انتخاب گردد که قسمتی از انرژی جنبشی کابین را مستهلک سازد
آسانسور داخل محیطی نصب می‌شود که از سه قسمت تشکیل شده است: یک قسمت مربوط به موتور خانه می‌شود که برای نصب موتور و ترمز و تابلو کنترل آسانسور و تابلو فرمان برق از آن استفاده می‌شود. قسمت بعدی به چاه آسانسور مربوط می‌شود که منظور همان چاله است و برای نصب ریل‌ها و حرکت کابین مورد استفاده قرار می‌گیرد. چاهک که در پایین‌ترین قسمت چاه آسانسور و برای نصب بافر‌ها و ضربه گیر‌ها ساخته می‌شود. در این مطلب به روشنایی این قسمت‌ها پرداخته می‌شود.
فیلم عملکرد پله برقی
پله برقی یک پله متحرک است که در دنیای امروز تقریباً هر روز در مکان‌های مختلف از آن بهره می‌بریم. در اینجا با یک فیلم به طور ساده می‌توان عملکرد و توضیحات آن را مشاهده نمود.
پربیننده ترین اخبار