برق نیوز BarghNews

آموزش و آزمون
تاسیسات و تابلو
با توجه به اینکه انواع موتور ویبره در صنایع مختلف کاربر گسترده‌ای دارند، آشنایی با طرز کار آن می‌تواند در زمان انتخاب و خرید موتور ویبره بسیار کارآمد باشد. در این مطلب نحوه کار موتور ویبره صنعتی را به طور کامل شرح داده می‌شود.
محاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش دوم
در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی در معادلات مفید الکتریکی پرداخته می‌شود.
محاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش اول
در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی الکتریکی از جمله: ظرفیت کابل، ظرفیت جریان تجهیزات، مقاومت ارتینگ، حداقل شعاع خمشی، مقاومت عایق، برقگیر، ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور، ترانسفورماتور جریان و محاسبات سریع الکتریکی پرداخته می‌شود.
محاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش پنجم
در اینجا به بررسی هشت موردی که در موتور‌ها و ترانس باید به آن دقت شود پرداخته می‌شود. این موارد شامل: اندازه استاندارد ترانسفورماتور، اندازه استاندارد موتور، دور تقریبی موتور، ولتاژ خط موتور، جریان راه‌اندازی موتور، راه‌اندازی موتور، امپدانس ترانسفورماتور، اندازه استاندارد ترانسفورماتور در IEEE/ANSI
محاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش چهارم
در اینجا به بررسی هشت قانونی که باید در سیستم‌های قدرت رعایت شود پرداخته می‌شود. مانند: ظرفیت پست، ظرفیت جریان اتصال کوتاه، حداقل فاصله زمین، حداقل زمان رفع خطا، نرخ جریان باسبار، فاصله باسبار، مقدار مقاومت ترانس و اندازه‌های استاندارد MC ،MCB، MCCB و فیوز و ...
محاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش سوم
در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی در اندازه خازن اصلاح ضریب قدرت، مقدار مقاومت زمین، محدودیت‌های ولتاژی، تغییرات ولتاژ، کلاس عایقی، محدودیت استاندارد ولتاژ، اتصالات الکتریکی استاندارد و اندازه استاندارد اتاق و سایر موارد پرداخته می‌شود.
مجاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش هفتم
در این مطلب به بررسی هشت قانون دیگر از محاسبات سر انگشتی مورد نیاز در مهندسی برق که نیاز است بدانید، شامل محاسبات: هادی هوایی و اندازه کابل، خط انتقال و توزیع، انواع دکل‌ها، فاصله زاویه چرخش دکل، کدگذاری کابل، اندازه حلقه کرونا، بارگیری طبق هر فوت مربع، اندازه شفت تهویه پرداخته می‌شود.
مجاسبات سر انگشتی الکتریکی که باید بدانید. بخش ششم
در اینجا به بررسی دوازده مورد دیگر از محاسبات سر انگشتی شامل: محاسبات سیم ارت ترانسفورماتور، سیم ارت موتور، سیم ارت پنل، ارت تجهیزات الکتریکی، سیم ارت، مساحت اتاق ترانسفورماتور، دهانه خط انتقال (مرجع برق مرکزی)، کد موتور سه فاز، ضریب سرویس موتور، نوع کنتاکتور و ... پرداخته می‌شود.
کلاس حرارتی کلید مینیاتوری
براساس قانون استاندارد درمورد ایمن بودن کلید های زیر بار، دسته بندی برای این کلید ها در نظر گرفته شده است. در ادامه به معرفی این دسته بندی ها می پردازیم.
کنتاکتور یا رله؟
به منظور کنترل جریان مدار و سوییچ کردن نیاز به یک ابزار مناسب داریم که و این مسئله یک دو راهی و چالش برای مهندسین ایجاد می‌کند که استفاده از کنتاکتور یا رله کدام یک میتواند کاربرد مدنظر را داشته باشد
پربیننده ترین اخبار